[ Nämnder/Styrelser ] [ Sök förtroendevalda ] [ Historik ] [ Bildbanken ]

Medlemmar i Vänsterpartiet med politiska uppdrag


  • Vill du som är Förtroendeman i Västra Götalandsregionen ändra uppgifterna i registret? !
  • Uppgifterna i politikerregistret handhas av Britt-Marie Gustafsson.
  • Innehållsansvarig/registeransvarig: Johan Flarup.