[ Nämnder/Styrelser ] [ Sök förtroendevalda ] [ Historik ] [ Bildbanken ]

Centrala Nämnder/StyrelserHälso- och sjukvårdKollektivtrafik


Inga nämnder/styrelser

Beredningar, utskottSamarbetsorgan, föreningarBolag, ekonomiska föreningar, mmFolkhögskolor


Inga nämnder/styrelser

Stiftelser  • Frågor och kommentarer om politikerregistret?
  • Vill du som är Förtroendeman i Västra Götalandsregionen ändra uppgifterna i registret? Klicka här!
  • Uppgifterna i politikerregistret handhas av Britt-Marie Gustafsson.
  • Innehållsansvarig/registeransvarig: Bengt Säterskog, administrativ direktör.