[ Nämnder/Styrelser ] [ Sök förtroendevalda ] [ Historik ] [ Bildbanken ]

Centrala nämnder/styrelserHälso- och sjukvård
Beredningar, utskottSamarbetsorgan, föreningarBolag, ekonomiska föreningar, mm
Stiftelser  • Vill du som är Förtroendeman i Västra Götalandsregionen ändra uppgifterna i registret? !
  • Uppgifterna i politikerregistret handhas av Britt-Marie Gustafsson.
  • Innehållsansvarig/registeransvarig: Johan Flarup.