[ Nämnder/Styrelser ] [ Sök förtroendevalda ] [ Historik ] [ Bildbanken ]

Historik

Ange vilken tidpunkt du är intresserad av

Sök på namn

  • Frågor och kommentarer om politikerregistret?
  • Vill du som är Förtroendeman i Västra Götalandsregionen ändra uppgifterna i registret? Klicka här!
  • Uppgifterna i politikerregistret handhas av Britt-Marie Gustafsson.
  • Innehållsansvarig/registeransvarig: Bengt Säterskog, administrativ direktör.