[ Nämnder/Styrelser ] [ Sök förtroendevalda ] [ Historik ] [ Bildbanken ]

Kviberg, Sören (V)

Hemadress:
Lilla Munkebäcksgatan 3 G
416 72  GÖTEBORG

Telefon mobil: 0707-61 26 15
E-post: soren.kviberg@ioff.goteborg.se
Valkrets: Gbg kom


 

SörenKviberg


Observera att omfattningen av de förtroendevaldas personliga uppgifter i registret varierar. Enligt personuppgiftslagen bestämmer varje person själv vilka uppgifter som får publiceras på Internet. I politikerregistret publiceras därför endast offentliga uppgifter om de politiska uppdragen samt de personliga uppgifter som de förtroendevalda godkänt för publicering.