[ Nämnder/Styrelser ] [ Sök förtroendevalda ] [ Historik ] [ Bildbanken ]

Andersson, Gert-Inge (S)

Hemadress:
Storgatan 25
461 30  TROLLHÄTTAN

Telefon bostad: 0520-390 59
Telefon mobil: 0706-81 79 10
Valkrets: Vgr N


 

Gert-IngeAndersson


Observera att omfattningen av de förtroendevaldas personliga uppgifter i registret varierar. Enligt personuppgiftslagen bestämmer varje person själv vilka uppgifter som får publiceras på Internet. I politikerregistret publiceras därför endast offentliga uppgifter om de politiska uppdragen samt de personliga uppgifter som de förtroendevalda godkänt för publicering.