[ Nämnder/Styrelser ] [ Sök förtroendevalda ] [ Historik ] [ Bildbanken ]

Bergström, Alex (S)

Hemadress:
Jakobsbergsgatan 28 D
521 30  FALKÖPING

Telefon mobil: 0706-93 24 44
E-post: alex.bergstrom@vgregion.se; alex@klurig.com
Valkrets: Vgr Ö


 

AlexBergström


Observera att omfattningen av de förtroendevaldas personliga uppgifter i registret varierar. Enligt personuppgiftslagen bestämmer varje person själv vilka uppgifter som får publiceras på Internet. I politikerregistret publiceras därför endast offentliga uppgifter om de politiska uppdragen samt de personliga uppgifter som de förtroendevalda godkänt för publicering.