[ Nämnder/Styrelser ] [ Sök förtroendevalda ] [ Historik ] [ Bildbanken ]

Eliasson, Helén (S)

Hemadress:
Baldersplatsen 2
506 36  BORÅS

Telefon bostad: 033-10 86 07
Telefon mobil: 0761-41 02 69
E-post: helen.m.eliasson@vgregion.se
Valkrets: Vgr S

 

HelénEliasson


Observera att omfattningen av de förtroendevaldas personliga uppgifter i registret varierar. Enligt personuppgiftslagen bestämmer varje person själv vilka uppgifter som får publiceras på Internet. I politikerregistret publiceras därför endast offentliga uppgifter om de politiska uppdragen samt de personliga uppgifter som de förtroendevalda godkänt för publicering.


  • Frågor och kommentarer om politikerregistret?
  • Vill du som är Förtroendeman i Västra Götalandsregionen ändra uppgifterna i registret? Klicka här!
  • Uppgifterna i politikerregistret handhas av Britt-Marie Gustafsson.
  • Innehållsansvarig/registeransvarig: Bengt Säterskog, administrativ direktör.