[ Nämnder/Styrelser ] [ Sök förtroendevalda ] [ Historik ] [ Bildbanken ]

Andréasson, Martin (M)

Telefon arbete: 010-441 01 05
E-post: martin.andreasson@vgregion.se
Valkrets: Vgr N
 

MartinAndréasson


Observera att omfattningen av de förtroendevaldas personliga uppgifter i registret varierar. Enligt personuppgiftslagen bestämmer varje person själv vilka uppgifter som får publiceras på Internet. I politikerregistret publiceras därför endast offentliga uppgifter om de politiska uppdragen samt de personliga uppgifter som de förtroendevalda godkänt för publicering.