[ Nämnder/Styrelser ] [ Sök förtroendevalda ] [ Historik ] [ Bildbanken ]

Andersson, Jonas (L)

Hemadress:
Ålfiskevägen 4
433 41  PARTILLE

Telefon bostad: 031-336 43 11
Telefon arbete: 010-441 00 61
Telefon mobil: 0708-37 78 53
E-post: jonas.andersson@vgregion.se
Valkrets: Vgr V
 

JonasAndersson


Observera att omfattningen av de förtroendevaldas personliga uppgifter i registret varierar. Enligt personuppgiftslagen bestämmer varje person själv vilka uppgifter som får publiceras på Internet. I politikerregistret publiceras därför endast offentliga uppgifter om de politiska uppdragen samt de personliga uppgifter som de förtroendevalda godkänt för publicering.