[ Nämnder/Styrelser ] [ Sök förtroendevalda ] [ Historik ] [ Bildbanken ]

Granberg, Agneta (M)

Hemadress:
Askims Kyrkåsväg 10
436 40  ASKIM

Telefon mobil: 0705-49 42 43
E-post: agneta.granberg@telia.com
Valkrets: Gbg kom
 

AgnetaGranberg


Observera att omfattningen av de förtroendevaldas personliga uppgifter i registret varierar. Enligt personuppgiftslagen bestämmer varje person själv vilka uppgifter som får publiceras på Internet. I politikerregistret publiceras därför endast offentliga uppgifter om de politiska uppdragen samt de personliga uppgifter som de förtroendevalda godkänt för publicering.


  • Vill du som är Förtroendeman i Västra Götalandsregionen ändra uppgifterna i registret? !
  • Uppgifterna i politikerregistret handhas av Britt-Marie Gustafsson.
  • Innehållsansvarig/registeransvarig: Johan Flarup.