[ Nämnder/Styrelser ] [ Sök förtroendevalda ] [ Historik ] [ Bildbanken ]

Jonäng, Kristina (C)

Hemadress:
Västerby Sjöskogen 596
459 94  LJUNGSKILE

Telefon arbete: 010-441 00 70
Telefon mobil: 0708-67 16 21
E-post: kristina.jonang@vgregion.se
Valkrets: Vgr V

 

KristinaJonäng


Observera att omfattningen av de förtroendevaldas personliga uppgifter i registret varierar. Enligt personuppgiftslagen bestämmer varje person själv vilka uppgifter som får publiceras på Internet. I politikerregistret publiceras därför endast offentliga uppgifter om de politiska uppdragen samt de personliga uppgifter som de förtroendevalda godkänt för publicering.


  • Frågor och kommentarer om politikerregistret?
  • Vill du som är Förtroendeman i Västra Götalandsregionen ändra uppgifterna i registret? Klicka här!
  • Uppgifterna i politikerregistret handhas av Britt-Marie Gustafsson.
  • Innehållsansvarig/registeransvarig: Bengt Säterskog, administrativ direktör.