[ Nämnder/Styrelser ] [ Sök förtroendevalda ] [ Historik ] [ Bildbanken ]

Jonäng, Kristina (C)

Hemadress:
Västerby Sjöskogen 596
459 94  LJUNGSKILE

Telefon arbete: 010-441 00 70
Telefon mobil: 0708-67 16 21
E-post: kristina.jonang@vgregion.se
Valkrets: Vgr V


 

KristinaJonäng


Observera att omfattningen av de förtroendevaldas personliga uppgifter i registret varierar. Enligt personuppgiftslagen bestämmer varje person själv vilka uppgifter som får publiceras på Internet. I politikerregistret publiceras därför endast offentliga uppgifter om de politiska uppdragen samt de personliga uppgifter som de förtroendevalda godkänt för publicering.