[ Nämnder/Styrelser ] [ Sök förtroendevalda ] [ Historik ] [ Bildbanken ]

Beredningsgrupp för FoU-frågor

Samma mandatperiod som regionstyrelsen. Väljs av RS. (ej via valberedningen) 8 ledamöter från RS; HSS, RUN och SU:s presidier.

Mandatperiod 2015-01-01 - 2018-12-31

Ordinarie ledamöter i Beredningsgrupp för FoU-frågor
Namn    Parti         Uppdrag        Ort
 
Magnusson, Johnny
M
ordf
GÖTEBORG
Eliasson, Helén
S
v ordf
BORÅS
Andersson, Jonas
L
led
PARTILLE
Johansson, Tony
MP
led
MELLERUD
Aleberg, Jim
S
led
ALAFORS
Bröndt, Johnny
M
led
GÖTEBORG
Dalman Eek, Cecilia
S
led
GÖTEBORG
Losman, Birgitta
MP
led
BOLLEBYGD
Eriksson, Ulf
C
led
KINNARP
Fazelian, Aylin
S
led
SÄVEDALEN

 Ersättare