[ Nämnder/Styrelser ] [ Sök förtroendevalda ] [ Historik ] [ Bildbanken ]

Styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård

Mandatperiod 2015-01-01 - 2018-12-31

Ordinarie ledamöter i Styrelsen för Göteborgs botaniska trädgård
Namn    Parti         Uppdrag        Ort
 
Granberg, Agneta
M
ordf
ASKIM
Kjörnsberg, Solveig
S
v ordf
BORÅS
Evans, Birgitta
S
led
MÖLNDAL
Hulterström, Kristina
S
led
GÖTEBORG
Vorberg, Per
M
led
LANDVETTER
Wiklund, Anders
MP
led
VÄNERSNÄS
Andersson, Elving
C
led
UDDEVALLA

 Ersättare


  • Vill du som är Förtroendeman i Västra Götalandsregionen ändra uppgifterna i registret? !
  • Uppgifterna i politikerregistret handhas av Britt-Marie Gustafsson.
  • Innehållsansvarig/registeransvarig: Johan Flarup.